Akcja dietetyczna w Instytucie Mikroekologii. Tylko w lipcu konsultację dietetyczną zamówisz za jedyne 49 zł!

Dowiedz się więcej

Test na koronawirusa Poznań – badanie antygenu SARS-CoV-2

Monika Cyprian

14.12.2020

Badania diagnostyczne w kierunku COVID-19 mają na celu wykrycie zakażeń SARS-CoV-2 u osób, które mają objawy sugerujące infekcję, a także tych, które miały lub przypuszczają, że miały kontakt z osobą zakażoną w ramach tzw. dochodzenia epidemiologicznego.

Co to jest test antygenowy i jak go wykonać?

Od 3 listopada 2020r. w Polsce, zgłoszenie potwierdzonego przypadku  COVID-19 możliwe jest na podstawie pozytywnego wyniku testu antygenowego. Badanie to wykonywane jest metodą immunochromatograficzną. W Instytucie Mikroekologii wykonujemy badanie testem PanBio® COVID-19 Ag Rapid Test Device (Abbott), który jest zaaprobowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Materiałem do badania jest głęboki wymaz z nosa (nosogardzieli). Badanie polega  na wykryciu obecności antygenu (nukleokapsyd) koronawirusa SARS-CoV-2 w badanym wymazie.

Dowiedz się więcej o teście antygenowym:

Kiedy wykonać test antygenowy?

Testy antygenowe mogą być wykorzystywane do diagnostyki zakażeń u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5-7 dni od wystąpienia objawów, takich jak:

 • kaszel,
 • gorączka,
 • duszność,
 • utrata węchu i/lub smaku,
 • ból głowy i/lub mięśni,
 • dreszcze,
 • zmęczenie,
 • wymioty i/lub biegunka.

Wg zaleceń WHO, można także rozważyć wykonanie badania antygenu SARS-CoV-2 u osób bezobjawowych z kontaktu z osobą zakażoną, ponieważ wykazano, że przypadki bezobjawowe mają miano wirusa podobne do przypadków objawowych. Przydatność testów antygenowych może być szczególnie istotna w miejscach, gdzie czas oczekiwania na wyniki testu molekularnego Real Time-PCR jest długi oraz w ogniskach zakażeń. Algorytm wykorzystania testów antygenowych w diagnostyce COVID-19 w Polsce zaproponowany przez Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID:

Co daje wykonanie testu antygenowego?

Osoby objawowe z wynikiem pozytywnym testu antygenowego należy traktować jako zakażone, a w przypadku wyniku ujemnego należy wykonać badanie molekularne metodą Real Time-PCR.

Dowiedz się więcej o teście na koronawirusa wykonywanym metodą molekularną Real Time-PCR:
Czy test antygenowy jest wiarygodny?

W Polsce zaleca się, by używać testów antygenowych o czułości diagnostycznej ≥ 90% i swoistości diagnostycznej ≥ 97% w odniesieniu do danych walidacyjnych deklarowanych przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. Test Panbio® COVID-19 AG Rapid Test Device (Abbott) oferowany przez Instytut Mikroekologii spełnia te kryteria na jeszcze wyższym poziomie – czułość: 93,3%, swoistość: 99,4%. Oprócz tego, istotnymi czynnikami wpływającymi na wiarygodność wyniku jest pobranie materiału przez osobę wykwalifikowaną oraz wykonanie badania przez diagnostę laboratoryjnego w kontrolowanych warunkach. Nie zaleca się wykonywania testów antygenowych w domu przez osoby nieuprawnione. Treść stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dostępna jest tutaj.

Jak przygotować się do pobrania wymazu na badanie antygenu koronawirusa SARS-CoV-2 ?
 • Pobranie wymazu powinno nastąpić rano na czczo  lub po 3-4 godzinach od ostatniego posiłku lub mycia zębów.
 • Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
 • Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
 • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Wymaz pobierany jest z jamy nosowo-gardłowej do dedykowanych zestawów w Punkcie Pobrań COVID-19 przy ul. Sielskiej 6 przez uprawniony i przeszkolony personel. Dowiedz się więcej o funkcjonowaniu Punktu.

Jak wykonać test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) dostępne w Instytucie Mikroekologii:


Źródła:
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19
World Health Organization. Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19: 365 interim guidance, 22 March 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331509
Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 listopada 2020 r. odnośnie wykonywania badań szybkimi testami antygenowymi u pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. https://kidl.org.pl/get-file/3038
Stanowisko Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03.11.2020. www.gov.pl/attachment/Fbaa5cd38-63e9-474b-bd8d-6266d52ae9a5
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnychw sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, na dzień 9 listopada 2020. http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Warto%C5%9B%C4%87-diagnostyczna-test%C3%B3w-antygenowych-wykorzystywanych-w-rozpoznawaniu-zaka%C5%BCe%C5%84-SARS-CoV-2.pdf
World Health Organization. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance. 11.09.2020 https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays