W dniach 17-30.06.2024r. z okazji Dnia Taty badania zamówisz nawet o 20% taniej

Skorzystaj

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do wykonania wymienionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta badań z rabatem w wysokości:

• 10% rabatu na badania: Nadwrażliwości pokarmowe ImuPro, Mikrobiota jelit, Pasożyty jelitowe,
Mikrobiota pochwy.
• 7% rabatu na pakiety badań:

  • Mikrobiota jelit + Nadwrażliwości pokarmowe ImuPro
  • Mikrobiota jelit + Pasożyty/Patogeny jelitowe
  • Mikrobiota pochwy + Mikrobiota jelit

2. Ceny z rabatem obowiązują, jeśli płatność jest wykonywana bezpośrednio w siedzibie Instytutu gotówką, kartą lub na rachunek bankowy Instytutu Mikroekologii w Poznaniu.
3. Warunkami otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest:

1. wykonanie przez posiadacza karty lub przez członków jego najbliższej rodziny (współmałżonek,
dzieci, rodzice):

  • badań na kwotę pow. 5000,00 zł w ciągu ostatniego roku, lub
  •  co najmniej 6 szt. (nie obejmuje badań laboratoryjnych SYNEVO), badań w ciągu ostatniego roku,

2. oraz zwrócenie się do Instytutu Mikroekologii z prośbą o wydanie KARTY STAŁEGO KLIENTA

4. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela. Jeśli Użytkownik chce, aby za okazaniem KARTY STAŁEGO KLIENTA z rabatu skorzystała osoba trzecia musi telefonicznie lub mailowo poinformować Instytut Mikroekologii.
5. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient wykonujący badania przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
6. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA. Jeśli badanie wykonywane jest wysyłkowo Użytkownik na skierowaniu wpisuje nr KARTY STAŁEGO KLIENTA.
7. Rabaty wynikające z KARTY STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą badań, na które aktualnie jest promocja. Użytkownik KARTY STAŁEGO KLIENTA sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.
8. Rabaty wynikające z KARTY STAŁEGO KLIENTA nie sumują się z innymi przysługującymi zniżkami czy też pakietem rodzinnym.
9. Instytut Mikroekologii zastrzega sobie prawo zmian w Regulamin Karty Stałego Klienta. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie Instytutu Mikroekologii lub na stronie internetowej www.instytut-mikroekologii.pl.
10. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest ważna bezterminowo.
11. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych Instytutu Mikroekologii.
12. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

Stan na dzień 20.05.2024 r.