W dniach 17-30.06.2024r. z okazji Dnia Taty badania zamówisz nawet o 20% taniej

Skorzystaj

Polityka prywatności – Pliki Cookies (ciasteczka)

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości serwisu internetowego pod
adresem www.instytut-mikroekologii.pl

Serwis prowadzony pod adresem www.instytut-mikroekologii.pl administrowany jest przez Instytut
Mikroekologii Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej 10 (Instytut), dba o ochronę prywatności
Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w
administrowaniu Serwisu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania
zawartości Serwisu, które przechowywane
są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się
Instytut nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia
decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na
celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron
Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w
tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania Plików Cookies

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po
wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez
Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał
ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics.

Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda
przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet
Explorer w wersji 8.0 należy:

  1. Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
  2. Przejść do zakładki „Prywatność”;
  3. Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies
na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Serwisu informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może
wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

Jakie dane są przetwarzane?

Instytut przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności
związanych z działalnością Serwisu.

Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom
trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia
bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron

Serwis Instytutu zawiera odnośniki do innych stron www. Użytkownik każdorazowo wchodząc na
nową stronę www powinien zapoznać się z zawartą na niej Polityką Prywatności.
Serwis www.instytut-mikroekologii.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki
Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.