Kwiecień miesiącem autyzmu! Pobierz ebooka i odbierz specjalny rabat Sprawdź szczegóły

Posiew do autoszczepionki

449.00 

Koszt wysyłki od: 18 zł
Posiew do autoszczepionki jest wykonywany wyłącznie na zlecenie lekarza i niezbędny do stworzenia autoszczepionki.

Posiew obejmuje hodowlę i identyfikację bakterii z wymazów w laboratorium Instytutu Mikroekologii, a następnie wysyłkę wyizolowanego szczepu bakteryjnego do Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra w Krakowie (CBM), gdzie po zakwalifikowaniu do autoszczepionki i jej opłaceniu, autoszczepionka zostanie wytworzona. Cena 449 zł to koszt opracowania materiału do autoszczepionki przez Instytut Mikroekologii. Dalszy koszt wytworzenia autoszczepionki przez CBM i przesłania jej do pacjenta w kontrolowanych warunkach temperatury wynosi 865 zł. Tę część opłaty pacjent wnosi na konto CBM po otrzymaniu informacji z CBM o zakwalifikowaniu do autoszczepionki.

Ze względu na uprawnienia nie każdy rodzaj materiału na posiew do autoszczepionki możliwy jest do pobrania w Instytucie Mikroekologii.

W Instytucie Mikroekologii w Poznaniu istnieje możliwość pobrania materiału na posiew do autoszczepionki przez diagnostę laboratoryjnego wyłącznie z: powłok skórnych (bez konieczności przerwania ciągłości skóry, brak otwartej rany), gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa, worka spojówkowego. W przypadku konieczności pobrania innego rodzaju materiału na posiew – pobrania dokonuje lekarz lub inna uprawniona osoba. Instytut Mikroekologii nie zapewnia możliwości pobrania materiału przez lekarza.

Wyczyść
SKU: Brak danych Kategoria:

Autoszczepionka to inaczej szczepionka z własnych bakterii, wykonywana na zlecenie lekarza. Zawiera w swoim składzie wyłącznie inaktywowane (zabite) bakterie, wyhodowane ze zmian chorobowych konkretnej osoby. Stosuje się ją w przypadku przewlekłych i nawracających zakażeń, gdy wyniki badań potwierdzają, że ich przyczyną jest ciągle ta sama bakteria. Podawana jest doustnie lub domięśniowo. Stymuluje układ odpornościowy do działania i zwalczenia patogenu powodującego zakażenie. Nie zaburza przy tym prawidłowego mikrobiomu błon śluzowych.

Stworzenie autoszczepionki jest interdyscyplinarnym procesem. Obejmuje on współpracę pacjenta i lekarza z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu oraz Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra w Krakowie (CBM).

W Instytucie Mikroekologii dajmy możliwość:

 • pobrania materiału przez diagnostę laboratoryjnego (tylko z wybranych materiałów, zgodnie z wykazem w zakładce „Materiał do badania”),
 • hodowli i identyfikacji bakterii oraz wysyłki wyizolowanego szczepu bakteryjnego do Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra w Krakowie celem wytworzenia autoszczepionki.

Koszt opracowania materiału do autoszczepionki przez Instytut i wysyłanie go do CBM wynosi 449 zł.

Koszt wytworzenia autoszczepionki przez CBM i przesłania jej do pacjenta w kontrolowanych warunkach temperatury wynosi 865 zł. Tę część opłaty pacjent wnosi na konto CBM po otrzymaniu informacji z CBM o zakwalifikowaniu do autoszczepionki.

Przewlekłe i nawracające zakażenia bakteryjne, których przyczyną jest ciągle ta sama bakteria, potwierdzona wynikami badań.

 • Półilościowy posiew mikrobiologiczny w warunkach tlenowych, obejmujący identyfikację wskazanego przez lekarza bakteryjnego czynnika zakażenia.
 • Opracowanie i przekazanie wskazanego bakteryjnego czynnika  do wytworzenia autoszczepionki do Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra w Krakowie.
 • Nie ma możliwości wykonania autoszczepionki z bakterii beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida.
 • Materiał do badania wskazuje lekarz prowadzący. Rodzaj materiału do pobrania jest związany z toczącym się zakażeniem o charakterze przewlekłym lub nawracającym w danym obszarze.
 • Do posiewu mikrobiologicznego do autoszczepionki może być pobrany wymaz oraz /lub mocz.
 • W przypadku zakażeń przebiegających z przerwaniem ciągłości skóry i błon śluzowych (rany, ropnie, owrzodzenia, itp.) oraz wymazów ginekologicznych – materiał pobiera lekarz lub inna osoba do tego upoważniona (np. pielęgniarka).

W punkcie pobrań Instytutu Mikroekologii możliwe jest pobranie wymazu przez diagnostę laboratoryjnego wyłącznie według poniższego wykazu:

 • wymaz z powłok skórnych (bez konieczności przerwania ciągłości skóry, brak otwartej rany)
 • wymaz z gardła
 • wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego
 • wymaz z przedsionka nosa
 • wymaz z worka spojówkowego.

Posiew półilościowy w kierunku bakterii tlenowych.

Przeprowadzenie posiewu do autoszczepionki jest możliwe ze skierowaniem na autoszczepionkę, w każdym momencie wskazanym przez lekarza. Skierowanie powinno zawierać rozpoznanie kliniczne, wskazanie miejsca pobrania materiału, cel badania i informacje o antybiotykoterapii (formularz skierowania na autoszczepionkę dołączamy do zamówienia).

 • Pobranie materiału powinno się odbyć na początku infekcji, a w stanach przewlekłych w momencie zaostrzenia objawów klinicznych (świeże, ropne zmiany).
 • Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub w przerwie antybiotykoterapii ustalonej z lekarzem prowadzącym.
 • W przypadku stosowania preparatów zewnętrznych na skórę wskazana jest kilkudniowa przerwa przed pobraniem materiału.
 • WYMAZ: W przypadku pobierania materiału poza Instytutem Mikroekologii należy pobrać wymaz na podłoże transportowe (wymazówka znajduje się w zestawie pobraniowym udostępnianym przez Instytut Mikroekologii)  i  dostarczyć wysyłkowo lub osobiście do Instytutu w ciągu 24 godzin (maksymalnie 48 godzin).
 • MOCZ: W przypadku moczu, próbka powinna pochodzić ze środkowego strumienia podczas oddawania moczu, ponieważ pierwszy strumień wypłukuje bakterie bytujące w dolnym odcinku cewki moczowej. Zaleca się pobranie moczu porannego (pierwszy mocz po nocy), gdyż wówczas liczba drobnoustrojów jest największa. Instytut Mikroekologii udostępnia pojemnik z substancją konserwującą, która stabilizuje warunki do posiewu mikrobiologicznego. Mocz należy dostarczyć wysyłkowo lub osobiście do Instytutu w ciągu 48 godzin od momentu pobrania.
 • Przygotowanie pacjenta i sposób pobrania zależy od materiału, z którego wykonany będzie posiew. Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania się pacjenta do badania zostały opracowane przez Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra w Krakowie. Sprawdź:
  • przygotowanie i pobranie materiału ze zmian skórnych – tutaj,
  • przygotowanie i pobranie moczu do badania – tutaj.

Próbkę pobranego materiału należy umieścić w woreczku i zakleić,  a następnie umieścić w kartoniku zestawu pobraniowego otrzymanego od Instytutu.  Do kartonika z materiałem należy dołączyć:

 • Dokładnie wypełnione i podpisane przez lekarza skierowanie na autoszczepionkę opracowane przez CBM – sprawdź,
 • Wypełnione zlecenie badania posiewu półilościowego (ważna data i godzina pobrania materiału) – sprawdź.
 • W przypadku temp. powietrza powyżej 25°C należy dołączyć wkład chłodzący.
 • W przypadku badań opłaconych bezpośrednio na konto bankowe Instytutu (z pominięciem sklepu internetowego), dołącz potwierdzenie płatności do kartonika z materiałem i zleceniem badania.

Tak zabezpieczony i przygotowany materiał można dostarczyć do laboratorium Instytutu Mikroekologii w Poznaniu wysyłkowo:

Przesyłkę z materiałem wyślij na początku tygodnia (poniedziałek-środa) na adres:

Instytut Mikroekologii
Ul. Sielska 6
60-129 Poznań

Chcesz, żeby Twój materiał odebrał kurier medyczny?

Możesz wybrać tę opcję po przejściu do koszyka. Pakiet wysyłki z kurierem medycznym kosztuje 120zł i obejmuje:

 •  wysyłkę zestawu pobraniowego do Ciebie,
 •  odbiór materiału po pobraniu przez kuriera medycznego i dostarczenie jej na adres Instytutu Mikroekologii w Poznaniu,
 •  wysyłkę wyników w wersji papierowej, drogą poczty tradycyjnej.
 • Wiek poniżej 7 lat. U starszych dzieci autoszczepionkę wykonuje się tylko w uzasadnionych przez lekarza przypadkach, zwłaszcza przy niepowodzeniach przy antybiotykoterapii.
 • Nie wykonuje się autoszczepionki w przypadku zakażenia o etiologii grzybiczej (grzyby z rodzaju Candida i inne drożdżopodobne) oraz beztlenowej (bakterii beztlenowych).

Po jakim czasie i jak otrzymasz wyniki?

Wynik posiewu otrzymasz po około 15 dniach roboczych od przyjęcia materiału w naszym laboratorium. Jeśli jednocześnie zlecasz badanie o dłuższym czasie oczekiwania na wynik, decyduje on o terminie wydania wszystkich Twoich wyników.

W zależności od formy wyniku wybranej przez Ciebie, otrzymasz go:

 • w wersji elektronicznej na maila – ta opcja jest EKOlogiczna i EKOnomiczna za 0 zł.
 • w wersji papierowej, drogą poczty tradycyjnej – jeśli wolisz tę opcję, do zamówienia doliczymy opłatę 15 zł za wysyłkę wyników – wybierz tę opcję po przejściu do koszyka.

O terminie dostarczenia autoszczepionki pacjent otrzymuje oddzielną informację z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek imienia dr. Jana Bobra w Krakowie. Standardowy okres oczekiwania na autoszczepionkę wynosi około 40 dni.

Przedstawione zdjęcia opakowań do badań są jedynie poglądowe i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego.
Oddział w Warszawie