Dr n. med. Mirosława Gałęcka

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Dr n. med. Monika Szulińska

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM

Lekarz

Pediatra, neonatolog

Dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Mgr Daria Kotek

Konsultacje telefoniczne

Dietetyk Instytutu Mikroekologii

Mgr Katarzyna Drews-Raczewska

Konsultacje telefoniczne

Dietetyk Instytutu Mikroekologii

Mgr Monika Cyprian

Konsultacje telefoniczne

Położna Instytutu Mikroekologii

Dr n. przyr. Anna Romaniuk

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Psychodietetyk

Lek. med. Weronika Walęcik-Kot

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Specjalista chorób wewnętrznych

Mgr Emilia Raszyńska

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Specjalista ds. żywienia

Mgr Aleksandra Regdos

Konsultacje telefoniczne

Diagnosta Laboratoryjny

Oddział w Warszawie