Dr n. med. Mirosława Gałęcka

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM

Lekarz

Pediatra, neonatolog

Dr n. med. Monika Szulińska

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Magdalena Szczepańska

Lekarz

Specjalista chorób wewnętrznych

Mgr Daria Kotek

Konsultacje telefoniczne

Dietetyk

Mgr Anna Szcześniak

Konsultacje telefoniczne

Dietetyk

Mgr Zuzanna Przewoźny

Konsultacje telefoniczne

Dietetyk

Mgr Justyna Modrzejewska

Położna

Położna Instytutu Mikroekologii

Dr n. med. Anna Bartnicka

Konsultacje telefoniczne

Diagnostka laboratoryjna

Lek. med. Anna Grodowska

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Dr n. przyr. Anna Romaniuk

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Psychodietetyk

Lek. med. Weronika Walęcik-Kot

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Specjalista chorób wewnętrznych

Mgr Emilia Raszyńska

Specjaliści z oddziału w Warszawie

Specjalista ds. żywienia

Oddział w Warszawie