Nowe nazwy badań od 20.05.2024r.

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pochwy – badanie mikrobioty pochwy w ciąży

Monika Cyprian

29.07.2021

Mikrobiota pochwy to mikroorganizmy zasiedlające pochwę. Fizjologicznie u kobiet w wieku rozrodczym, pochwa jest wyraźnie zdominowana przez bakterie prozdrowotne kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Uniemożliwiają one innym patogenom – bakteriom, wirusom, grzybom namnożenie w pochwie i chronią przed infekcjami układu moczowo-płciowego. Skład mikrobioty pochwy jest zmienny i również w ciąży obserwuje się fizjologiczne zmiany w mikrobiocie. Świadczy to o istocie mikroorganizmów zasiedlających pochwę dla przebiegu ciąży. Badania mikrobioty pochwy potwierdzają, że u kobiet rodzące o czasie występuje przewaga bakterii Lactobacillus spp. Z kolei obecność mikroorganizmów potencjalnie patogennych, takich jak: Gardnerella vaginalis, Sneathia spp., Prevotella spp., Megasphaera spp., Atopobium vaginae, predysponuje do porodu przedwczesnego, zapalenia błon płodowych i poronień.  Najnowsze badania donoszą, że nawet bakterie obecne w pochwie w okresie poczęcia, mogą powodować zapalenie o niskim nasileniu, a przez to prowadzić do przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Oprócz tego, mikroorganizmy z pochwy matki uczestniczą w kształtowaniu odporności zdrowia dziecka, czyli tzw. programowania zdrowia, które trwa około 1000 pierwszych dni od poczęcia (do ok. 2-3 r.ż. dziecka). Czas ten może być kluczowy dla długofalowego zdrowia dziecka. W związku z tym, przygotowując się do ciąży lub porodu, warto sprawdzić stan mikrobioty pochwy.

Wymaz z pochwy – wskazania do wykonania badania

Wymaz z pochwy wykonuje się z różnych powodów. Najczęściej służy on ocenie stanu mikrobioty pochwy i/lub szyjki macicy, a więc zdrowia intymnego i potwierdzenia lub wykluczenia obecności patogenów, takich jak: bakterie, grzyby (np. candida), wirusy, pierwotniaki. Zwykle lekarze zlecają wykonanie wymazu z pochwy właśnie ze względu na występujące objawy infekcji układu moczowo-płciowego (kandydozy albo infekcji bakteryjnej), takie jak:

  • swędzenie,
  • pieczenie,
  • zaczerwienienie,
  • upławy,
  • ból,
  • problem z zajściem w ciążę,
  • poronienia.

Należy podkreślić, że wymaz z pochwy może także ocenić w jakim stanie jest nasza fizjologiczna mikrobiota (mikroflora) pochwy, a więc, czy mamy odpowiednią ilość bakterii ochronnych z rodzaju Lactobacillus. Taka ocena jest wskazana w ramach profilaktyki nawracających infekcji pochwy – bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych oraz układu moczowego, a także w celu zapewnienia optymalnego składu mikrobioty pochwy w okresie ciąży i porodu.

Wymaz z pochwy GBS

W ciąży, między  35 a 37 tygodniem ciąży, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, każda kobieta powinna mieć wykonane przesiewowe badanie mikrobiologiczne w kierunku obecności paciorkowców  β­-hemolizujących grupy serologicznej B (ang. Group B Streptococcus – GBS) – Streptococcus agalactiae. W tym celu wykonuje się wymaz z pochwy. GBS może być obecny nawet u 30% zdrowych kobiet, u których nie występują objawy zakażenia i nie jest on dla nich zagrażający. Paciorkowce z grupy B są jednak niebezpieczne dla noworodka. Podczas porodu może dojść bowiem do przekazania patogenu w trakcie przechodzenia przez kanał rodny (pochwa, szyjka macicy) oraz na skutek kontaktu ze skórą, czy śliną matki, która jest nosicielką GBS. Ryzyko, że to się wydarzy wynosi około 70% i może to spowodować u dziecka problemy z układem oddechowym w pierwszych tygodniach życia, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, a nawet posocznicę. Z tego względu konieczne jest wykonania diagnostyki mikrobiologicznej pod koniec ciąży. W tym celu pobiera się wymaz z pochwy (GBS) oraz z odbytnicy. W sytuacji, gdy wynik badania wyjdzie pozytywny, okołoporodowo stosuje się profilaktyczną podaż antybiotyku matce. Wcześniejsza antybiotykoterapia w ciąży w celu eliminacji obecności Streptococcus agalactiae nie jest zalecana ze względu na ryzyko nawrotu. Co ciekawe, istnieją doniesienia o wyeliminowaniu nosicielstwa GBS u ciężarnych kobiet po jednoczesnym podaniu doustnym probiotyku Lactobacillus rhamnosus GR-1 i Lactobacillus reuteri RC-14. Mając na uwadze aktualne zalecenia i zagrożenie związane z GBS, probiotykoterapia w ciąży wskazuje na nowe możliwości terapeutyczne w przyszłości. Dowiedz się więcej, jakie badania warto wykonać przed ciążą i porodem.

Wymaz z pochwy cena 

W zależności od zakresu badania, które chcesz wykonać, cena badania mikrobioty pochwy VagiStatus jest różna. W Instytucie Mikroekologii w Poznaniu wykonujemy specjalistyczną diagnostykę mikrobiologiczną najwyższej jakości, lecz posiadamy również podstawowy panel w przystępnej cenie.
Jeśli masz wymaz z pochwy GBS, możesz wykonać najtańsze badanie VagiStatus Screen ilościowy, a oprócz GBS, zbadamy również dokładnie ilość bakterii ochronnych Lactobacillus, grzyby z rodzaju Candida (ważne zwłaszcza w przypadku kandydozy), a także obecność bakterii potencjalnie patogennych Gardnerella vaginalis i innych. U nas możesz skorzystać z konsultacji u położnej, która przeprowadzi dokładny wywiad zdrowotny, położniczo-ginekologiczny i pomoże w doborze odpowiedniej diagnostyki.