Mgr Monika Cyprian

Położna

Informacje

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na kierunku położnictwo. Do ciężarnej, rodzącej oraz noworodka podchodzi indywidualnie i jednocześnie całościowo. W ramach poszerzenia kompleksowego spojrzenia na położnictwo, zrealizowała studia podyplomowe: Holistyczna opieka okołoporodowa. Główny obszar zainteresowań to wpływ czynników okołoporodowych i pokarmu kobiecego na zdrowie dziecka oraz mikrobiotę jelitową. Ukończyła kurs specjalistyczny: Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji. W Instytucie Mikroekologii w Poznaniu wspiera głównie pacjentki z dolegliwościami ze strony układu moczowo-płciowego oraz prowadzi prelekcje zarówno dla kobiet jaki i specjalistów z zakresu programowania zdrowia noworodka i mikrobioty pochwy.

Do mgr Moniki Cyprian możesz zgłosić się z:

  • nawracającymi dolegliwościami ze strony układu moczowo-płciowego;
  • pytaniami z zakresu planowania i przebiegu ciąży oraz porodu;
  • w celu wykonania diagnostyki w kierunku HPV, chorób przenoszonych drogą płciową oraz diagnostyki biocenozy pochwy.
Oddział w Warszawie