Dr n. med. Izabela Krzyśko-Pieczka

Lekarz specjalista pediatrii

Informacje

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2013 r. asystent w Klinice Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, gdzie uzyskała specjalizację w dziedzinie Pediatrii oraz zdobyła tytuł doktora nauk medycznych, oraz gdzie będzie kontynuować swój rozwój zawodowy w ramach specjalizacji z Endokrynologii i diabetologii dziecięcej.  Jest zwolennikiem holistycznego podejścia do pacjenta, co było motywacją do ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach Psychodietetyka oraz Psychosomatyka i somatopsychologia. Główne zainteresowania w działalności zawodowej to cukrzyca (zarówno typu 1 i 2 jak i pozostałe typy cukrzycy), otyłość oraz  zaburzenia hormonalne u dzieci i młodzieży, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

Do dr Izabeli Krzyśko-Pieczki możesz zgłosić się z:

  • chorobami wieku dziecięcego;
  • zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak otyłość, cukrzyca, insulinooporność;
  • innymi dolegliwościami o nieustalonej przyczynie;
  • w celu wykonania badań bilansowych czy ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień.
Oddział w Warszawie