• Autyzm
  • by admin-mikro
  • 24 lipca 2019
  • 70
  • 0

Rośnie liczba dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Przyczyny powstawania tych chorób nadal nie są jednoznacznie stwierdzone i przyjmuje się, że ich geneza jest zwykle złożona. Diagnostyka tych zaburzeń jest na znacznie lepszym poziomie niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Z tego powodu rodzice mogą wcześniej rozpocząć terapię i pomóc dzieciom z tego typu problemami. Oprócz standardowej terapii warto zastosować terapię wspomagającą, polegającą na indywidualnie dobranej diecie eliminacyjnej i probiotykoterapii celowanej. Ma to na celu uszczelnienie jelit i wyciszenie przewlekłego stanu zapalnego, a w konsekwencji uzyskanie poprawy zachowania u pacjentów z ASD.

Mikroflora jelit w autyzmie

Ostatnio coraz częściej dyskutuje się o wpływie odpowiednio dobranej diety i probiotykoterapii przy łagodzeniu objawów u dzieci ze spektrum autyzmu.
Mikroflora jelit za pomocą osi mózgowo-jelitowej oddziałuje na mózg i może mieć wpływ na zachowanie pacjentów. U pacjentów ze spektrum autyzmu często występuje znaczny przerost bakterii patogennych, a także grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida. Brakuje natomiast bakterii ochronnych, odżywiających nabłonek jelita i immunostymulujących. Dodatkowo, z dysbiozą jelitową związany jest także problem przesiąkliwego jelita, co z kolei ma wpływ na układ immunologiczny pacjenta, a także wiąże się z występowaniem alergii pokarmowych IgG-zależnych. Badanie mikroflory jelit KyberKompaktPro pozwala na zdiagnozowanie stopnia dysbiozy jelitowej i wdrożenie celowanej probiotykoterapii.

Gluten a autyzm

Eliminacja glutenu i kazeiny może być skutecznym elementem terapii, ze względu na nieprawidłowe rozkładanie tych dwóch składników u dzieci z ASD.
Aby jednak mieć pewność, że z diety zostało wyeliminowane wszystko, co może powodować nadwrażliwość pokarmową, a w konsekwencji negatywnie wpływać na jelita i stan pacjenta należy wykonać szczegółowe badania. Dla takich pacjentów polecany jest pakiet ImuPro Complete, który oprócz popularnych alergenów bada między innymi dodatki do żywności. Dieta pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi powinna być bardzo ścisła i indywidualnie dobrana, żeby przyniosła jak najlepsze efekty.

Diagnostyka mikroflory jelit i nadwrażliwości pokarmowych

Badanie ImuPro Complete w kierunku alergii IgG-zależnej (nadwrażliwości pokarmowej, nietolerancji pokarmowej).
Badanie KyberKompaktPro – bakteriologiczna i mikologiczna (m.in. obecność grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida) diagnostyka kału.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *