• 0

W mediach pojawia się wiele różnych informacji odnośnie testów diagnostycznych badających kontakt i/lub obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 . Jak zatem odróżnić jedne od drugich i kiedy które się przeprowadza? Jakie są wskazania do wykonania poszczególnych badań oraz cel ich przeprowadzania?

Rodzaje testów:

  1. Testy real-time PCR (RT-PCR) przeprowadzane z wymazu z nosogardzieli,
  2. Testy serologiczne badające poziom przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2 z krwi żylnej,
  3. Testy kasetkowe tzw. testy szybkie z krwi kapilarnej (z palca).

Tab. 1. Rodzaje testów w skrócie.

1. Testy real-time PCR (RT-PCR) przeprowadzane z wymazu z nosogardzieli lub nosa i gardła

Celem wykonania tego testu jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności wirusa  SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Dotyczy to głównie wykrywania materiału genetycznego wirusa. Przeprowadzenie testu wymaga odpowiednich zabezpieczeń, sprzętu, odczynników i jest czasochłonne. Materiałem do tego badania jest wymaz z nosogardzieli lub nosa i gardła pobierany najczęściej w warunkach szpitalnych na zlecenie lekarza u pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (Tab. 1). Według zaleceń WHO (Światowa Organizacja Zdrowia – ang. World Health Organization, WHO) jest to obecnie jedyny test wykorzystywany do potwierdzenia choroby COVID-19, a także wyzdrowienia po przechorowaniu.

Instytut Mikroekologii w Poznaniu posiada odczynniki, sprzęt, odpowiednie zabezpieczenia, Punkt Pobrań materiału COVID i wykwalifikowany personel do wykonywania testów metodą RT-PCR oraz pobierania materiału i znajduje się na liście laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia.

Testy te są przeprowadzane przede wszystkim na zlecenie jednostek do tego uprawnionych, ale także pacjentów prywatnych. Największą czułość tej metody wykazano w pierwszych dniach po wystąpieniu objawów infekcji  (Tab. 2).

Tab.2. Czułość testów RT-PCR i testów serologicznych w czasie od wystąpienia objawów (Zhao i wsp. 2020).

2. Testy serologiczne przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2

Celem wykonania badania jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ich obecność świadczy o kontakcie naszego układu immunologicznego z wirusem SARS-CoV-2. Podwyższone miano przeciwciał „wczesnych” IgM świadczy o niedawnym kontakcie lub świeżej infekcji, a obecność przeciwciał IgG potwierdza dawny kontakt lub przebytą infekcję. Najlepszą i rekomendowaną metodą badania przeciwciał jest metoda immunoenzymatyczna (ELISA), wykonywana przez diagnostów laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (spektrofotometru) oraz płytek i odczynników z certyfikatem CE IVD. Badanie wykonywane jest z surowicy krwi żylnej  pobranej od pacjenta (Tab. 1). Czułość diagnostyki przeciwciał wzrasta 8 dni po wystąpieniu objawów. Warto zauważyć, że po upływie ponad tygodnia od wystąpienia objawów maleje czułość metody real-time PCR, a wzrasta czułość diagnostyki serologicznej (Tab. 2). Jeżeli nie wystąpiły u nas objawy, ale mieliśmy lub podejrzewamy, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, badanie wykonujemy od 12 dnia od kontaktu. Badanie to również wykonujemy w laboratorium Instytutu Mikroekologii i jest ono dostępne komercyjnie dla każdego zainteresowanego pacjenta. Materiał do badania można pobrać z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w naszym punkcie pobrań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.20, przy ul. Sielskiej 6, po uprzedniej rejestracji telefonicznej 61 862 63 15.

Do każdego wyniku załączamy odpowiedni komentarz jak zinterpretować obecność/brak obecności przeciwciał i jakie ewentualne kroki należy podjąć.

Dowiedz się więcej o badaniu przeciwciał

Dowiedz się w jakiej sytuacji wykonać badanie przeciwciał

3. Testy kasetkowe tzw. „testy szybkie” z krwi kapilarnej

Testy kasetkowe służą również do wykrywania przeciwciał, ale przeprowadza się je głównie z krwi kapilarnej. W uproszczeniu są określane jako „szybkie testy”. Obecnie pomimo dostępności różnych szybkich testów i obiecujących deklaracji producentów, nie jest to metoda rekomendowana przez WHO do badania przeciwciał. Zwykle nie posiadają one certyfikatów dopuszczających ich zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej w Unii Europejskiej, a wiarygodność ich wyników nie jest zadowalająca. Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami nie przeprowadzamy takich testów w Instytucie Mikroekologii.

Źródła:

Zhao, J., Yuan, Q., Wang, H., Liu, W., Liao, X., Su, Y., … & Qian, S. (2020). Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clinical Infectious Diseases.

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19

World Health Organization. Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19: 365 interim guidance, 22 March 2020. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331509.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *

Oddział w Warszawie