• SIBO
  • by Monika Cyprian
  • 24 sierpnia 2021
  • 0

Występowanie gazów bardzo często utożsamiane jest z problemem wzdęć, jednak nie jest to jednoznaczne. U ludzi zdrowych, w warunkach fizjologicznych, objętość gazów wynosi 200 ml.  Wydalanie gazów przez zdrową osobę zachodzi od 14 nawet do 25 razy na dobę, najczęściej po posiłkach, o łącznej objętości ok. 600 ml. 74% gazów jelitowych powstaje  w wyniku fermentacji składników odżywczych oraz glikopeptydów endogennych w okrężnicy. W procesie tym istotną rolę odgrywa mikrobiota jeltowa. Dochodzi wtedy do wytworzenia takich gazów jak: CO2, CH4, H2. Za zapach gazów odpowiedzialne są związki takie jak: siarkowodór, siarczek dimetylu czy metanotiol. Pozostała część gazów powstaje na skutek połykania powietrza. Gazy eliminowane są z jelit przez odbyt w ok. 20%,  natomiast reszta na drodze szlaków alternatywnych związanymi z  jelitową adsorpcją gazów.[1]

O wzdęciach mówimy dopiero w przypadku zbyt dużej ilości gazów, które zalegają w jelitach. Są one dość powszechnymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów. W Polsce problem ten dotyczy nawet 30% ludzi [1]. Jedną z jednostek chorobowych, w przypadku której wzdęcia są głównym objawem jest SIBO.

 SIBO – co to?

Zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli SIBO (od ang. small intestinal bacterial overgrowth) charakteryzuje się znacznym wzrostem liczebności bakterii (powyżej 105 jtk/g) lub pojawieniem w jelicie cienkim nietypowych bakterii, w prawidłowych warunkach bytujących w jelicie grubym. SIBO jest dość trudną do zdiagnozowania chorobą, tym bardziej, że objawy są dość niespecyficzne. To między innymi:

  • ból brzucha,
  • wzdęcia,
  • odbijanie,
  • niestrawność,
  • bóle głowy,
  • zmęczenie.

Jednak charakterystyczne dla SIBO jest to, że nasilenie tych objawów zauważa się po spożyciu surowych warzyw i owoców, prebiotyków, probiotyków oraz kiszonek.

Diagnostyka SIBO

Jeśli chcesz wyleczyć długotrwałe i uciążliwe objawy, najważniejszą kwestią jest odpowiednia diagnostyka. SIBO można zdiagnozować wykonując nieinwazyjne wodorowe testy oddechowe (WTO) lub wodorowo-metanowe testy oddechowe. Podczas tych badań wykonywane są pomiary wodoru w wydychanym powietrzu, przy pomocy przenośnego gastrolizera z wymiennym ustnikiem. Ponieważ organizm człowieka w spoczynku nie wytwarza wodoru, dzięki takiem pomiarom, można określić aktywność bakterii w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Wodór wydzielany jest w procesie fermentacji (rozkładu) cukrów przez bakterie beztlenowe.

Przebieg badania na SIBO

Pierwszy pomiar przeprowadza się na czczo, po którym pacjent zostaje obciążony substratem – cukrem: glukozą lub laktulozą, w zależności od zalecenia lekarza. Następnie przeprowadzane są kolejne pomiary w określonych odstępach czasu. Ilość oraz częstotliwość pomiarów zależna jest od aparatury i placówki wykonującej badanie. Całkowity czas trwania badania to ok. 180 minut. Poniższe ryciny przedstawiają możliwy obraz wyniku WTO  sugerujący SIBO (Rycina 1), a także osoby bez SIBO (Rycina 2).

Rycina 1. Wynik WTO sugerujący SIBO. Źródło: “Zespół jelita nadwrażliwego” Red. naukowa Mirosława Gałęcka

Rycina 2. Wynik WTO bez SIBO. Źródło: “Zespół jelita nadwrażliwego” Red. naukowa Mirosława Gałęcka

Jak przygotować się do badania na SIBO?

Do badania należy odpowiednio się przygotować. Przygotowanie do badania WTO obejmuje dietę eliminacyjną, jak i wykluczenie niektórych leków – dowiedz się więcej.

Wodorowy Test Oddechowy Poznań – gdzie wykonać?

W Instytucie Mikroekologii jest możliwe wykonanie WTO (Poznań, ul. Sielska 6). W tym celu należy umówić się kontaktując się z rejestracją Instytutu pod nr tel. 61 862 63 35. Co ważne, pacjent nie potrzebuje skierowania od lekarza na wykonanie badania, natomiast warto skonsultować ze specjalistą, jaki substrat (cukier) wybrać do obciążenia podczas badania.

Leczenie SIBO i dodatkowe wsparcie

W przypadku podejrzenia występowania SIBO, pacjent powinien być pod kontrolą lekarza – internisty, gastroenterologa lub gastrologa. W przypadku wykonania WTO to specjalista musi zinterpretować wynik i ewentualnie wprowadzić odpowiednie leczenie. Po zdiagnozowaniu SIBO, najczęściej w leczeniu stosowana jest celowana antybiotykoterapia. Dodatkowo jako wsparcie leczenia polecana jest dieta (zazwyczaj dieta low-FODMAP), która ma za zadanie odciążenie układu pokarmowego. Jest ona jednak trudna w prowadzeniu, dlatego warto skorzystać z pomocy dietetyka. Więcej o diecie w SIBO przeczytasz tutaj. W Instytucie Mikroekologii oprócz badania WTO, możesz umówić się na konsultację lekarską i dietetyczną.

Konsultacja dietetyczna

W przypadku SIBO, należy ostrożnie podchodzić do probiotykoterapii.  Nie należy bowiem stosować probiotyków zawierających bakterie z rodzaju Lactobacillus, gdyż zamiast ulgi mogą powodować nasilenie objawów. Bardziej bezpieczne jest stosowanie probiotyków zawierających Saccharomyces boulardii oraz bakterie z rodzaju Bifidobacterium. Zastosowanie probiotyków po przebytej antybiotykoterapii warto najpierw skonsultować z lekarzem.

  1. Gulbicka P., Grzymisławski M. Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie. Piel. Zdr. Publ. 2016, 6, 1, 69–76.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *

Oddział w Warszawie