Nowe nazwy badań od 20.05.2024r.

Sprawdź szczegóły

Co to jest depresja?

Monika Cyprian

24.07.2019

 

Depresja jest chorobą psychiczną o wieloczynnikowej etiologii. Wiadomo, iż w przypadku depresji mamy do czynienia z zaburzeniem równowagi biochemicznej w mózgu. Trudno jednak jednoznacznie wskazać, co bezpośrednio wywołuje owe zmiany. Coraz większe znaczenie zyskują teorie mówiące o związku depresji z zaburzeniami funkcjonowania osi jelito-mikrobiota-mózg, dietą, a także o podłożu zapalnym choroby.

Depresja a mikroflora jelit

Depresja może mieć związek ze stanem jelit, a dokładniej z dysbiozą jelitową. Mikroorganizmy zasiedlające nasz przewód pokarmowy istotnie wpływają bowiem na funkcjonowanie mózgu, produkcję neuroprzekaźników i zachowanie.

Brak równowagi mikrobioty jelitowej może z kolei powodować zaburzenia nastroju i zachowania o różnym nasileniu.

Co więcej, dysbioza powoduje także rozszczelnienie bariery jelitowej i prowadzi do rozwoju zespołu jelita przesiąkliwego (ang. leaky gut syndrome). Konsekwencją mogą być nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne, które przyczyniają się do utrzymywania przewlekłego stanu zapalnego o niskim nasileniu w organizmie. W takiej sytuacji dochodzi do rozregulowania funkcjonowania również układu immunologicznego.  Produkuje on nadmierne ilości cytokin prozapalnych w odpowiedzi na kontakt z różnymi białkami pokarmowymi.  Prowadzi to do szeregu objawów, w tym zaburzeń nastroju i depresji.

Badania przeprowadzone wśród pacjentów ze schizofrenią i depresją wykazały, że wzrost stężenia cytokin prozapalnych jest silne skorelowany z występowaniem epizodów choroby.

U osób zdrowych, bez opisywanych zaburzeń, nie odnotowano występowania cytokin. Wskazuje to na silny związek pomiędzy stanem zapalnym, a rozwojem między innymi depresji czy schizofrenii.

Depresja a badania mikroflory jelit

W celu diagnostyki dysbiozy jelitowej należy wykonać badanie mikrobioty jelit KyberKompakt Pro. Na podstawie wyniku badania oraz chorób i objawów współtowarzyszących dla każdego pacjenta zostaje dobrana indywidualna probiotykoterapia. Ma to na celu przywrócenie równowagi mikrobioty oraz odbudowę bariery jelitowej. Działanie to może być wsparciem terapii podstawowej pacjentów z depresją, zaburzeniami nastroju.

Depresja a dieta eliminacyjna

 

Istnieje również możliwość diagnostyki nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych poprzez wykonanie badania ImuPro. Dzięki temu, możemy zidentyfikować i wyeliminować z diety składniki pokarmowe, które powodują utrzymujący się stan zapalny.  Pozwala to na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odciążenie organizmu. Najbardziej kompleksowym wsparciem pacjenta jest działanie dwutorowe polegające z jednej strony na eliminacji z diety produktów powodujących nadwrażliwość, a z drugiej na uszczelnianiu bariery jelitowej poprzez probiotykoterapię.