• 0

Depresja jest chorobą psychiczną, która nie ma jednoznacznie określonej przyczyny. Wiadomo, iż w przypadku depresji mamy do czynienia z zaburzeniem równowagi biochemicznej w mózgu, nie ustalono jednak co jest elementem bezpośrednio wywołującym owe zmiany. Ostatnio coraz częściej zwraca się uwagę na “hipotezę zapalną depresji” oraz jej związek z dietą.

Depresja a mikroflora jelit

Wszystko to wskazuje, że depresja może mieć związek ze stanem jelit – czyli dysbiozą jelitową, oraz zespołem jelita przesiąkliwego. Już teraz pojawiają się badania które pokazują, że nasza mikroflora jelit ma wpływ na mózg i zachowanie.
Nieszczelna bariera jelitowa, której przyczyną mogą być między innymi alergia IgG-zależna, czy dysbioza jelitowa ma wypływ na rozwój przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. Rozregulowany układ immunologiczny prowokuje powstawanie dużej ilości cytokin prozapalnych, co w konsekwencji może prowadzić do szeregu objawów – w tym zaburzeń nastroju i depresji.
Badania przeprowadzone wśród pacjentów ze schizofrenią i depresją wykazały, że wzrost stężenia cytokin prozapalnych jest silne skorelowany z występowaniem epizodów choroby. U osób zdrowych, bez opisywanych zaburzeń, nie odnotowano występowania cytokin. Wskazuje to na silny związek pomiędzy stanem zapalnym, a rozwojem między innymi depresji czy schizofrenii.

Depresja a badania na mikroflorę jelit

W celu diagnostyki w kierunku dysbiozy jelitowej należy wykonać badanie na mikroflorę jelit KyberKompaktPro. Na podstawie badania dla każdego pacjenta zostaje dobrana indywidualna probiotykoterapia mająca na celu odbudowę bariery jelitowej i przywrócenie równowagi w jelicie.

Depresja a dieta eliminacyjna

Indywidualnie dobrana na podstawie badania ImuPro dieta eliminacyjna ma na celu redukcję przewlekłego stanu zapalnego, wyciszenie układu immunologicznego oraz uszczelnienie jelita. Jest uzupełnieniem terapii mikrobiologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *

Oddział w Warszawie