Nasze

Laboratorium

Zespół wykwalifikowanych specjalistów

W diagnostyce laboratoryjnej bardzo ważny jest nowoczesny sprzęt oraz dobór odpowiedniej metody badania. Jednak najważniejszym czynnikiem, który decyduje o jakości oferowanych badań, jest czynnik ludzki – czyli wykwalifikowani pracownicy laboratorium. W Instytucie Mikroekologii pracuje zespół wyspecjalizowanych diagnostów laboratoryjnych pod kierownictwem specjalisty mikrobiologii medycznej dr n. farm. Michaliny Pazgrat-Patan. Oprócz diagnostów pracują u nas także technicy analityki medycznej i biotechnolodzy. Cały zespół regularnie podnosi swoje kwalifikacje podczas licznych kursów i szkoleń. Dwie osoby są obecnie w trakcje specjalizacji.

Jakość pod stałą kontrolą

Aby wynik badania mógł stanowić podstawę do postawienia diagnozy musi być w pełni wiarygodny. Diagnostyka laboratoryjna jest dziedziną w której szczególne znaczenie ma precyzja, przestrzeganie procedur i standardów. Dlatego, aby móc oferować naszym pacjentom najlepszą diagnostykę, cały czas monitorujemy i doskonalimy nasz system jakości:

  • bierzemy udział w dostępnych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, w których corocznie uzyskujemy najwyższe oceny,
  • korzystamy z profesjonalnego sprzętu i wysokiej jakości testów posiadających certyfikat IVD,
  • nad wszystkimi procedurami czuwa specjalista ds. jakości – mgr Monika Szewc,
  • jesteśmy zgłoszeni do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL),
  • sprzęty są sprawdzane w ramach programu kontroli jakości.

Dzięki tak zaawansowanemu systemowi zapewnienia jakości mamy kontrolę nad każdym etapem badania – od momentu przyjęcia próbki aż do wydania wyniku.

Oddział w Warszawie