Uwaga pacjenci! Zmiana funkcjonowania w okresie Majówki Sprawdź szczegóły

Przeciwwskazania do wykonywania badań

Przeciwskazaniem do wykonania wszystkich badań mikrobioty jelitowej (KyberStatus, KyberKompakt, KyberKompakt Pro, KyberMyk) jest:

 • antybiotykoterapia aktualnie przyjmowana lub stosowana w ostatnich 4 tygodniach,
 • terapia przeciwgrzybicza aktualnie przyjmowana lub stosowana w ostatnich 4 tygodniach, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Dodatkowo, w przypadku badania KyberKompakt Pro:

 • wiek poniżej 2 roku życia (brak wartości referencyjnych dla A. muciniphila oraz F. prausnitzii dla dzieci poniżej drugiego roku życia).

Przeciwskazaniem do wykonania badania w kierunku pasożytów jelitowych jest:

 • leki przeciwpasożytnicze przyjmowane aktualnie/ w ostatnich 4 tygodniach, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania każdego wariantu testu ImuPro jest:

 • hypoglobulinemia, agammaglobulinemia lub gammapatia monoklonalna,
 • wiek dziecka poniżej 12 m. ż. (test należy wykonać z surowicy matki).

 Warunkowym przeciwwskazaniem do wykonania każdego wariantu testu ImuPro jest:

 • chemioterapia lub radioterapia w okresie minionych 12 miesięcy,
 • leczenie immunosupresyjne aktualnie stosowane/ trwające dłużej niż 1 miesiąc,
 • sterydoterapia ogólnoustrojowa aktualnie stosowana/ trwająca dłużej niż 1 miesiąc,
 • choroby autoimmunizacyjne,
 • zakażenie HIV lub AIDS.

W wymienionych powyżej przypadkach należy przed wykonaniem testu ImuPro oznaczyć całkowity poziom przeciwciał IgG (Total IgG). Jeśli wartość Total IgG jest poniżej wartości referencyjnych, należy odstąpić od wykonania testu ImuPro. Kopię wyniku badania całkowitego IgG należy dostarczyć do Laboratorium Instytutu Mikroekologii.

UWAGA: Szczepienie może mieć wpływ na wynik badania ImuPro. Zaleca się wykonanie badania ImuPro po upływie 9 miesięcy od przyjęcia szczepionki w przypadku dzieci do lat 3, a w przypadku osób powyżej 3 roku życia – po upływie 3 miesięcy.  W szczególnych przypadkach, kiedy wskazane jest wykonanie testu w trybie pilnym, prosimy o kontakt z Instytutem Mikroekologii w Poznaniu.

Nie zaleca się wykonania testu w czasie trwania infekcji przebiegającej z podwyższoną temperaturą.

Przeciwwskazaniem do wykonania badań VagiStatus Screen i Vagistatus Pro jest:

 • antybiotykoterapia lub terapia przeciwgrzybicza aktualnie przyjmowana lub stosowana w ostatnich 2 tygodniach, chyba że lekarz zdecyduje inaczej
 • aktualnie trwająca menstruacja.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania VagiStatus Complete jest:

 • antybiotykoterapia lub terapia przeciwgrzybicza aktualnie przyjmowana lub stosowana w ostatnich 2 tygodniach, chyba że lekarz zdecyduje inaczej,
 • aktualnie trwająca menstruacja.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania VagiStatus Onko jest:

 • aktualnie trwająca menstruacja.

Przeciwskazaniem do wykonania badania kalprotektyny jest:

 • wiek poniżej 4 roku życia.

Przeciwskazaniem do wykonania badania laktoferyny jest:

 • obniżona odporność,
 • nosicielstwo HIV
 • żółtaczka typu B i C w wywiadzie
 • zakaźna biegunka (w okresie ostatnich 6 miesięcy)
 • zabieg wyłonienia kolostomii i/lub ileostomii w ciągu 1 miesiąca.

Przeciwskazaniem do wykonania badań M2PK + krew utajona, β-defensyna 2, Zonulina, sIgA, Elastaza trzustkowa 1 jest:

 • kał biegunkowy.

Nie wykazano wpływu antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej oraz preparatów zawierających bizmut na czułość diagnostyczną testu. Jedynym przeciwskazaniem jest kał biegunkowy.

Przy oznaczeniu części parametrów w badaniu markerów stanu jelit przeciwwskazaniem jest kał biegunkowy (w wyniku rozcieńczenia stężenie może być obniżone).

Przeciwskazaniem do wykonania badania PediMyk jest:

 • aktualnie stosowane leczenie przeciwgrzybicze (zarówno leki doustne, jak i działające miejscowo).

Należy odczekać 2-3 miesiące po leczeniu ogólnym (doustnym) lub 2 tygodnie po leczeniu miejscowym, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Przeciwwskazaniem do wykonania badań genetycznych jest:

 • posiłek lub picie 2 godziny przed pobraniem wymazu,
 • żucie gumy 2 godziny przed pobraniem wymazu,
 • palenie papierosów 2 godziny przed pobraniem wymazu,
 • mycie zębów 2 godziny przed pobraniem wymazu,
 • okres 6 miesięcy od transfuzji krwi.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania wodorowo-metanowego testu oddechowego jest:

 • stwierdzona albo podejrzewana dziedziczna nietolerancja fruktozy (dla testu na tolerancję fruktozy),
 • stwierdzona albo podejrzewana (poposiłkowa) hipoglikemia.

 

Warunkowym przeciwskazaniem do wykonania wodorowego testu oddechowego jest:

  • przyjmowanie antybiotyków w ciągu ostatnich czterech tygodni.
  • kolonoskopia w ciągu ostatnich czterech tygodni,
  • fluoroskopia jelita cienkiego w ciągu ostatnich czterech tygodni,
  • ileostomia (z wyjątkiem diagnozy przerostu bakteryjnego).

Tak, można poddać się badaniu będąc na ścisłej diecie. Należy mieć jednak świadomość, że reakcje na produkty, których się unika będą znacznie niższe niż byłyby w przypadku braku ścisłej diety. Jeżeli unika się pewnych składników pokarmowych dłużej niż 6 miesięcy, należy spodziewać się negatywnych wyników, ponieważ przeciwciała IgG przeciwko składnikom pokarmowych zanikają, kiedy dany pokarm nie jest spożywany. Najlepiej skonsultować wykonanie badania z dietetykiem.

Leczenie antybiotykami nie zaburza wyników badania ImuPro.

Pewne leki mogą wpłynąć na wyniki badania ImuPro, więc w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z laboratorium przeprowadzającym badanie. Wyniki może zmienić długotrwałe przyjmowanie, zarówno aktualnie, jak i w przeszłości, leków immunosupresyjnych, jak np. prednizon, kortyzon, metotreksat, azatiopryna itp.

W przypadku stosowania leków immunosupresyjnych stosuje się oznaczenie całkowitego poziomu przeciwciał IgG w surowicy. Jeżeli nie spadł poniżej wartości referencyjnej, nie powinien pojawić się negatywny wpływ na wyniki badania ImuPro. Należy jednak zawsze powiadomić laboratorium przeprowadzające badanie ImuPro o swoich wątpliwościach przed zamówieniem badania, żeby specjaliści mogli doradzić, czy dane leki będą stanowić problem, czy nie.

Stężenie steroidów w takich inhalatorach jest zwykle tak niskie, że nie wpływa na wyniki ImuPro.

Do tej pory nie wykazano niekorzystnego wpływu blokerów TNF na wyniki badania ImuPro. Dla pewności zaleca się oznaczenie całkowitej ilości przeciwciał IgG w próbce przed rozpoczęciem wykonywania badania ImuPro. Badanie ImuPro można wykonać, jeżeli całkowita ilość przeciwciał IgG znajduje się w przedziale wartości referencyjnych. Każdy wynik znajdujący się poza zakresem wartości referencyjnych należy skonsultować z laboratorium wykonującym badanie ImuPro.

FAQ Badań mikrobioty jelitowej oraz pozostałych badań wykonywanych z kału

Tak, kał biegunkowy jest także materiałem diagnostycznym do badań mikrobioty jelitowej (KyberKompakt Pro, KyberKompakt, KyberStatus, KyberMyk)

Nie, stosowanie probiotyków nie jest przeciwskazaniem do wykonania badań mikrobioty jelitowej (KyberKompakt Pro, KyberKompakt, KyberStatus, KyberMyk)

KyberKompakt/KyberStatus/KyberMyk. – brak ograniczeń wiekowych.
KyberKompakt PRO – od 2. roku życia.

Kalprotektyna oznaczana jest od 4. roku życia, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Kał do czasu wysyłki powinien być przechowywany w lodówce (2-8 stopni). Maksymalny czas dostarczenia materiału do badań mikrobioty jelitowej wynosi 72h od momentu pobrania. W przypadku badania w kierunku pasożytów jelitowych czas dostarczenia materiału do badania wynosi 48h od momentu pobrania.

Diagnostyka w kierunku obecności Clostridium difficile wykonywana jest w przypadku występowania długotrwałej biegunki, także poantybiotykowej, oraz w przewlekłej antybiotykoterapii. Badanie genów toksyn A i B pozwala na odróżnienie (najczęściej bezobjawowego) nosicielstwa nietoksynotwórczego szczepu C. difficile od zakażenia toksynotwórczym szczepem C. difficile.

Tak, badanie w kierunku obecności Clostridium difficile + toksyna A i B jest wykonywane w ramach badania KyberKompakt Pro.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące badań w kierunku alergii IgE-zależnej oraz nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej ImuPro w Instytucie Mikroekologii

Liczba badanych składników pokarmowych zależy od rodzaju badania.

 • ImuPro Screen+ – 44 składniki pokarmowe. Jest to test przeznaczony przede wszystkim do wstępnej diagnostyki oraz badań kontrolnych.
 • ImuPro Basic – 90 składników pokarmowych. Jest to test przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych i starszych dzieci.
 • ImuPro Vegetarian – 90 składników pokarmowych. Jest to test przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych i starszych dzieci na diecie wegetariańskiej.
 • ImuPro Complete – 270 składników pokarmowych. Jest to test przeznaczony przede wszystkim dla osób dorosłych ze zróżnicowaną dietą, pacjentów ze spektrum autyzmu i z silnymi objawami alergii.

Szczegółowy wykaz wszystkich składników pokarmowych sprawdzanych w danym rodzaju badania znajduje się przy opisie każdego badania w sklepie internetowym.

Liczba badanych składników pokarmowych zależy od rodzaju badania.

 • Panel X-pokarmowy – 30. Badanie sprawdza reakcję przeciwko 30 alergenom pokarmowym.
 • Panel X-wziewny – 30. Badanie sprawdza reakcję przeciwko 30 alergenom wziewnym.
 • Panem X-atopowy – 30. Badania sprawdza reakcję przeciwko 30 alergenom wziewnym i pokarmowym, które mogą być przyczyną powstawania atopii.
 • Panel mleko plus gluten. Bada 6 głównych komponentów mleka i glutenu.
 • Panel jajko. Bada 6 głównych komponentów jajka.

Szczegółowy wykaz wszystkich składników pokarmowych sprawdzanych w danym rodzaju badania znajduje się przy opisie każdego badania w sklepie internetowym.

Zaleca się być na czczo lub ewentualnie należy odczekać 2-3 godziny od ostatniego, lekkostrawnego posiłku (należy unikać zbyt tłustych pokarmów przed pobraniem krwi – czasowa lipemia może wpływać na oznaczenie).

Nie, każde z badań traktowane jest osobno. Badania wykonywane są na różnych płytkach testowych (ELISA).

Natomiast, jeśli w ciągu roku było wykonywane u tej samej osoby badanie ImuPro to przysługuje 5% zniżki na badanie KyberKompakt Pro.

Nie, nie ma możliwości samodzielnego wybierania składników w ramach badań ImuPro. Jest to związane ze stałą kombinacją alergenów pokarmowych trwale naniesionych przez producenta na płytki testowe (ELISA).

Nie, wszystkie badania wykonywane są odpłatnie.

Niektóre zboża naturalnie zawierają gluten. Ekstrakty zbóż zawierających gluten (np. pszenicy) oraz glutenu jako wyizolowanego białka są badane w teście ImuPro osobno. W przypadku podwyższonego poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko glutenowi, wszystkie zboża naturalnie zawierające gluten będą zakwalifikowane automatycznie na tym samym poziomie reakcji. Na przykład, jeśli gluten powoduje występowanie “znacznie podwyższonego” poziomu przeciwciał IgG, wtedy reakcja na pszenicę także będzie “znacznie podwyższona”. Jeśli zmierzony poziom przeciwciał IgG skierowanych przeciwko specyficznym białkom danego zboża jest niższy niż 7.50 μg/ml, wtedy na wyniku pojawia się gwiazdka. Oznacza to, że badany produkt może być spożywany, jeśli jest oznakowany jako certyfikowany bezglutenowy np. bezglutenowe płatki owsiane.

Badanie ImuPro można wykonywać od 1. roku życia (ukończony 12. miesiąc życia). Poniżej 12 miesiąca życia badanie wykonujemy z krwi matki.

Od 6. miesiąca życia – rekomendacja producenta testów

Nie, na większość badań nie trzeba się wcześniej umawiać.

Jedyne badania, na które należy się umówić telefonicznie pod nr tel. 61 862 63 15 to wodorowo-metanowe testy oddechowe (WMTO): nietolerancja laktozy, fruktozy, SIBO.

Materiał do badań przyjmowany jest od poniedziałku do piątku 7:30-15:00.

Krew można pobrać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00, natomiast u dzieci od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-14:30.

Oprócz możliwości pobrania krwi w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu, istnieje możliwość pobrania krwi w innych punktach pobrań. Spis punktów partnerskich, które świadczą taką usługę, znajduje się tutaj.

Tak, ciąża nie jest przeciwskazaniem do wykonania badania ImuPro.

Z krwi włośniczkowej można wykonać badania ImuPro Screen, ImuPro Screen+, ImuPro Basic i ImuPro Vegetarian. Nie ma możliwości wykonania badania ImuPro Complete z krwi włośniczkowej. Wyniki badań z krwi włośniczkowej prezentowane są w dwustopniowej (dla badania ImuPro Screen) lub trzystopniowej (dla badań ImuPro Screen+, ImuPro Basic i ImuPro Vegeterian) skali bez podania dokładnego stężenia przeciwciał IgG, w przeciwieństwie do badania z krwi żylnej gdzie podane są dokładne stężenia przeciwciał IgG (µg/ml).

Wyniki badań ImuPro prezentowane są ilościowo, w trzystopniowej skali (niepodwyższony, podwyższony, znacznie podwyższony) z podaniem dokładnego stężenia przeciwciał IgG (µg/ml).

Reakcje IgE-zależne to reakcje natychmiastowe, często ostre i łatwe do zaobserwowania (objawy pojawiają się do kilku godzin od spożycia/ zetknięcia z alergenem), natomiast nadwrażliwości IgG-zależne są reakcjami opóźnionymi (reakcje pojawiają się po kilku godzinach do 3 dni po spożyciu alergenu), objawy te są bardziej zróżnicowane i trudniejsze do powiązania z danym pokarmem.

Nie, reakcje IgE i IgG-zależne powstają w różnych mechanizmach. W alergii IgE – zależnej układ odpornościowy wytwarza swoiste przeciwciała IgE, które prowadzą do natychmiastowej reakcji alergicznej. Objawy pojawiają się w ciągu kilku sekund lub minut. Badanie ImuPro nie wykrywa alergii pokarmowej IgE – zależnej. W nadwrażliwości pokarmowej IgG – zależnej układ odpornościowy wytwarza swoiste przeciwciała IgG. Mogą one prowadzić do rozwoju procesu zapalnego, a objawy mogą wystąpić nawet po upływie 3 dni od spożycia produktu wyzwalającego objawy alergii. Zatem produkty alergizujące w jednym typie reakcji alergicznych, nie muszą pokrywać się z drugim.

Badanie przeprowadzane jest za pomocą metody ELISA, która jest standardową i uznaną metodą badań laboratoryjnych. Nasze wyniki są pewne i powtarzalne. Ich jakość jest regularnie sprawdzana w ramach zewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości.

Badanie ImuPro wykonuje się w celu zdiagnozowania nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej. Objawy z nią związane mogą pojawić się od 8 do 72 godzin po spożyciu danego produktu lub dodatku do żywności. Te opóźnione reakcje (tzw. reakcje typu III) są wywoływane przez nagromadzenie się przeciwciał IgG we krwi. Standardowe testy alergiczne (np. punktowe lub skaryfikacyjne testy skórne) stworzone są w celu zdiagnozowania alergii IgE-zależnych (tzw. reakcji typu I). Wykrywają one natychmiastową reakcję na spożyte pokarmy. Alergie typu I różnią się od nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych, które wykrywa badanie ImuPro. Dlatego wyników tych nie da się porównać.

Nie, zwykle nie ma takiej potrzeby. Poza tym, nawet jeżeli nowe badanie nie wykryje poprzednio stwierdzonych przeciwciał IgG, nie oznacza to, że można ponownie zacząć spożywać produkty na które nadwrażliwość została wcześniej wykryta. Układ immunologiczny ma swoją pamięć i reaktywuje produkcję przeciwciał, kiedy wchodzi w kontakt ze składnikiem pokarmowym, na który wcześniej reagował. Produkcja przeciwciał ulega jednak redukcji, kiedy do diety wprowadzi się konieczne zmiany, ponieważ układ immunologiczny przestaje wytwarzać przeciwciała. Badanie należy powtórzyć jedynie w przypadku ponownego pojawienia się objawów, chociaż jest to mało prawdopodobne, kiedy stosuje się do instrukcji dotyczących diety i rotacji.

Niektóre objawy lub dolegliwości mogą być wywoływane przez coś innego niż nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna. Badanie ImuPro nie jest w stanie wykryć wszystkich przyczyn występowania dolegliwości. Jeśli objawy nie ustępują należy szukać przyczyn w zaburzeniach mikrobioty jelitowej (przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego – SIBO, dysbioza), nietolerancji

Odosobniony błąd w nowej diecie nie jest szczególnie poważny. Jeżeli przypadkowo spożyje się produkt zawierający zabroniony składnik pokarmowy, można czuć się gorzej przez 3 dni. Jeżeli takiego błędu się nie powtórzy, organizm powinien szybko dojść do siebie.

Po pierwsze, brak widocznych objawów wywołanych przez przeciwciała IgG nie oznacza od razu, że reakcja wcale nie występuje. W wyniku wytwarzania przez układ immunologiczny przeciwciał IgG przeciwko spożytemu składnikowi pokarmowemu pojawia się stan zapalny, który nie musi być widoczny z zewnątrz. Badanie ImuPro stanowi pierwszy krok do znalezienia produktów, które mogą wywoływać dane dolegliwości. Wykrywa ono przeciwciała IgG skierowane przeciwko składnikom pokarmowym, które następnie wyklucza się z diety, aby zatrzymać proces zapalny i pozwolić organizmowi na wyzdrowienie. Wyeliminowane produkty są ponownie wprowadzane do diety w fazie prowokacji. Produkty wprowadzane są pojedynczo, co pomaga zidentyfikować konkretne składniki pokarmowe, które wywołują dolegliwości. (Na marginesie, taka sama strategia jest przyjęta w klasycznych alergiach IgE-zależnych).

Każda źle prowadzona dieta niesie za sobą ryzyko niedożywienia. Jednak w przypadku wprowadzenia diety na podstawie badania ImuPro zalecenia „zabezpieczają” naszych pacjentów przed niedożywieniem poprzez rotację i ponowne wprowadzenie produktów. Po otrzymaniu wyników ImuPro, w których określono składniki pokarmowe prawdopodobnie wywołujące objawy, tworzony jest plan diety pozbawiony tych produktów, w którym rotuje się pokarmy dozwolone co 4/5 dni. Pozwala to na zachowanie różnorodności i zapewnia dostarczenie organizmowi wszystkiego, czego potrzebuje.

Ponadto, po przeprowadzeniu fazy prowokacji pewne pokarmy mogą być ponownie wprowadzone do diety. Oznacza to, że do rotacji wejdzie jeszcze więcej produktów spożywczych, co gwarantuje zróżnicowaną i zbilansowaną dietę.

ImuPro to narzędzie pomagające walczyć z dolegliwościami związanymi z przewlekłym procesem zapalnym, jak biegunka, wzdęcia, migreny, nadwaga lub choroby skóry. ImuPro pomaga znaleźć pokarmy potencjalnie wywołujące te objawy. Wyeliminowanie tych produktów pozwala na zatrzymanie procesu zapalnego, a ponowne ich wprowadzanie w fazie prowokacji pozwala sprawdzić, czy i który produkt wywołuje pojawienie się dolegliwości.

Większość zamienników mleka (tzw. mleka roślinne) jest wzbogacona w wapń. Jeżeli przestrzega się zasad rotacji nie należy spodziewać się niedoborów wapnia. Bogatym źródłem wapnia są na przykład brokuły, orzechy czy warzywa strączkowe. W razie wątpliwości, czy w diecie zastosowane są wystarczające ilości wapnia, prosimy o kontakt z dietetykiem. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wapń zaleca się indywidualnie dobraną suplementację.

Nie. Za pomocą badania ImuPro badane są przeciwciała na specyficzne białka badanych produktów. Laktoza nie jest w tym badaniu sprawdzana, ponieważ nie jest ona białkiem, a cukrem, który nie może prowadzić do podwyższonej produkcji przeciwciał. Nietolerancja laktozy związana jest z niedoborem enzymu, może mieć ona podłoże genetyczne lub być nabyta. Objawy nietolerancji laktozy to biegunki i/lub inne problemy jelitowe pojawiające się najczęściej w przeciągu 30 minut od spożycia dawki laktozy.

Mleko pozbawione laktozy zawiera takie same białka, jak normalne mleko. Mleko zawiera około 30 głównych białek, jednak nie rozróżniamy w naszym badaniu, które z nich spowodowały reakcję. Badania pacjentów ze stwierdzoną reakcją na mleko w kierunku nietolerancji kazeiny wykazały, że znaczny ich procent nie reaguje na kazeinę, a na inne białka mleka. Możliwe jest więc, że pacjent będzie tolerować mleko pozbawione kazeiny, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tak się stanie. Najlepiej byłoby całkowicie wyeliminować produkty mleczne na zalecany czas. Po tym czasie pacjent powinien przeprowadzić prowokację produktami, które stara się ponownie wprowadzić do diety.

Mleko gotowane to mleko, które gotowało się co najmniej 30 minut, zostało schłodzone i ściągnięto z niego kożuch. W czasie gotowania białka mleka ulegają rozpadowi i większość struktur antygenowych zostaje uszkodzona. W większości przypadków pacjenci z reakcją na mleko krowie tolerują gotowane mleko krowie. Jedynie w przypadku, kiedy reakcja na mleko związana jest z antygenami odpornymi na działanie temperatury (termo stabilnymi, jak m.in. antygeny kazeiny), reakcja utrzymuje się również w przypadku mleka gotowanego. Gotowanie mleka przez 30 minut i usunięcie kożucha powinno umożliwić jego spożywanie. Mleko gotowane zawiera tyle samo wapnia, co mleko surowe. Mleko pasteryzowane jest podgrzewane do 75°C jedynie przez 15 sekund. Mleko UHT jest podgrzewane do 135°C przez 1-2 sekundy, jest to robione w celu pozbawienia mleka czynników zakaźnych. Jakość białek w mleku UHT nie zmienia się. Innymi słowy mleko pasteryzowane i UHT w odniesieniu do badania ImuPro należy traktować jak mleko surowe.

Nietolerancja laktozy to coś innego niż nadwrażliwość pokarmowa IgG-zależna na mleko lub produkty mleczne.

Nietolerancja laktozy to brak zdolności organizmu do trawienia laktozy (cukru mlecznego) wynikająca z braku koniecznego do tego enzymu. ImuPro nie sprawdza aktywności enzymów, lecz sprawdza wytwarzanie przeciwciał IgG przeciwko białkom pokarmowym. Można mieć nadwrażliwość pokarmową typu III na produkty mleczne, ale nie oznacza to od razu nietolerancji laktozy i vice versa.

Pozytywny wynik dla pszenicy, a negatywny dla glutenu jest normalną sytuacją. Białka pszenicy to gluten i białka specyficzne pszenicy. Ponieważ gluten nie jest rozpuszczalny w wodzie trzeba go ekstrahować za pomocą alkoholu i badać w oddzielnym dołku. Dołek ten nie zawiera reszty białek pszenicy, które rozpuszczalne są w wodzie. Odpowiednio dołek oznaczony jako pszenica nie zawiera cząsteczek glutenu. Są to więc dwa zupełnie oddzielne antygeny i można być uwrażliwionym na jeden z nich lub na oba. W opisywanym przypadku mamy do czynienia jedynie z reakcją na pszenicę.

Jest to kwestia reakcji krzyżowych. Takie reakcje zależą od tego, przeciwko jakim konkretnym białkom skierowane są przeciwciała. Wielu pacjentów może jeść pewne gatunki ryb, podczas gdy reagują (ostro) na inne. Niestety reakcje krzyżowe pomiędzy różnymi gatunkami ryb są dosyć skomplikowane i nie zostały, zgodnie z naszą wiedzą, ostatecznie zdefiniowane.

Na pewno jednak fakt, że dane gatunki ryb należą do innych rodzin nie wyklucza pojawienia się reakcji krzyżowej i nie ma rozstrzygających danych, które pozwoliłyby przewidzieć, czy pojawią się kliniczne objawy alergii.

Dodatkowo należy również mieć świadomość, że białka ryb znajdują się w wielu produktach przetworzonych, w których się ich nie spodziewamy.

Owoce te są obecne w wielu smakowych mlekach, jogurtach i sokach owocowych. Możliwa jest również reakcja krzyżowa na oba te owoce.

Banany i ananasy mają także struktury alergenowe wspólne z lateksem. Alergia lub nadwrażliwość na lateks może wywołać reakcję krzyżową na banany. Absolutnie możliwe jest stwierdzenie reakcji na banana bez zjedzenia go kiedykolwiek wcześniej. Roślina pokojowa fikus benjamina to kolejne możliwe źródło tego alergenu. Nie powinno się trzymać tej rośliny w domu, jeżeli jest się wrażliwym na lateks. Możliwe są również reakcje krzyżowe z awokado i melonami.

Zależy to głównie od rodzaju objawów. Niektóre zmiany można zauważyć już po dwóch-trzech dniach, na przykład utratę około 2 kg spowodowaną pozbyciem się nadmiaru wody. Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego zaczynają się poprawiać po trzech do pięciu dniach. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci donoszą, że po pięciu dniach czują się dużo lepiej. Jednak w przypadku niektórych dolegliwości, np. zapalenia stawów, bardziej poważnych schorzeń immunologicznych lub problemów skórnych na pojawienie się rezultatów trzeba czekać kilka tygodni.

Należy unikać wszelkich składników pokarmowych i dodatków nieobjętych badaniem przez okres eliminacji. Później powinno się kierować następującymi zasadami: po spróbowaniu składnika pokarmowego, który nie był przebadany należy zanotować wszelkie problemy zdrowotne, które pojawią się w ciągu tygodnia od jego zjedzenia. Nieprzebadane produkty należy wprowadzać pojedynczo, żeby wiedzieć, który produkt wywołał ewentualne objawy. Jeżeli nie pojawią się żadne objawy niepożądane, dany produkt można włączyć do rotacji. Należy również obserwować swoją masę ciała. Wzrost masy ciała z dnia na dzień jest objawem pojawienia się odpowiedzi zapalnej na dany składnik pokarmowy. W konsekwencji pojawienia się reakcji zapalnej następuje retencja wody, co można zauważyć w zmianie masy ciała.

Czas oczekiwania na wyniki badań w Instytucie Mikroekologii

Czas oczekiwania na wyniki większości badań wynosi około 15 dni roboczych. Poniżej zestawiono tabelę przedstawiającą czas oczekiwania na poszczególne wyniki badań.

Badanie Maksymalny czas oczekiwania na wynik
KyberStatus 15 dni roboczych
KyberKompakt
KyberKompakt Pro
KyberMyk
Posiew w kierunku Candida spp. (półilościowy) 15 dni roboczych
Clostridium difficile + toksyna A/B 7 dni roboczych
Pasożyty jelitowe 15 dni roboczych
Wymaz z odbytu w kierunku owsicy 1 dzień
Antygen H. pylori 1 dzień
Kalprotektyna 2 dni robocze
Kalprotektyna CITO 2h w przypadku próbek dostarczonych do Laboratorium do godziny 12:00
Laktoferyna 4 tygodnie
M2PK + krew utajona 7 dni roboczych
Zonulina 4 tygodnie
sIgA 4 tygodnie
Beta-defensyna 2 4 tygodnie
Elastaza trzustkowa 1 4 tygodnie
PediMyk 5-6 tygodni
VagiStatus Screen ilościowy 15 dni roboczych
VagiStatus Pro
VagiStatus Onko
Vagistatus Complete
ImuPro Complete 15 dni roboczych
ImuPro Basic
ImuPro Vegetarian
ImuPro Screen+
IgE – Panele 2 tygodnie
Genetyczna diagnostyka celiakii z krwi 15 dni roboczych
Genetyczna diagnostyka celiakii wymaz z policzka
Genetyczna diagnostyka nietolerancji laktozy – polimorfizm w genie laktazy (LCT)
Genetyczny pakiet: nietolerancja mleka (laktozy) i fruktozy
Wodorowo-metanowy test oddechowy 7 dni roboczych

Pozostałe pytania

Materiał do badania VagiStatus powinien być przechowywany w lodówce (2-8 stopni).  Maksymalny czas dostarczenia materiału do badania wynosi 48h od momentu pobrania.

Pobranie materiału na badanie w kierunku owsicy polega na przyłożeniu przezroczystej taśmy klejącej do okolic odbytu (w szparze międzypośladkowej), po przebudzeniu w godzinach porannych, bez porannej toalety. Następnie taśmę należy przykleić na otrzymane w laboratorium szkiełko podstawowe (mikroskopowe). Maksymalny czas dostarczenia materiału do badania od momentu pobrania wynosi 48h.

Nie można wykonać dwóch testów wodorowo-metanowych jednego dnia, ponieważ każdy z nich wymaga zachowania 14h postu przed badaniem. Jeśli chcesz wykonać kilka testów oddechowych, każdy z nich musi odbyć się osobnego dnia, przy czym zaleca się, aby diagnostyka SIBO oparta na laktulozie była zawsze wykonywana jako ostatnia, ponieważ objawy występujące po wykonaniu testu mogą się utrzymywać do trzech dni.

Obciążanie glukozą stosuje się jako pierwszy wybór, ponieważ całkowicie wchłania się ona w jelicie cienkim i jest czulszym wskaźnikiem wykrycia SIBO. Natomiast minusem zastosowania glukozy w celu wykrycia SIBO może być sytuacja, gdy podejrzewa się przerost bakteryjny w końcowej części jelita cienkiego.  Glukoza może zostać zbyt szybko wchłonięta i nie dotrzeć do dystalnej części tego organu, co może skutkować niewykryciem SIBO. Laktuloza przechodzi przez cały przewód pokarmowy. Plusem zastosowania tego substratu jest możliwość zdiagnozowania, oprócz SIBO, także spowolnionego pasażu jelitowego (tzw. jelita leniwego). Decyzję który z substratów powinien być zastosowany w badaniu SIBO pomoże pomóc podjąć lekarz lub dietetyk.

Oddział w Warszawie