• 0

Szanowni Państwo,

Osoby przybywające spoza strefy Schengen,  ubiegające się o zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy muszą umieścić na zleceniu badania numer paszportu. Podstawa: dz.u. Z 2021 r. Poz. 861 ze zm. Przeczytaj treść pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

Особи, які заявляються на звільнення з карантину, повинні вписати номер паспорта у замові тесту.

 IMPORTANT INFORMATION!

People applying for exemption from quarantine have to enter the passport number on the test order.

Zespół Instytutu Mikroekologii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *

Oddział w Warszawie