fbpx

Kto powinien wykonywać badania laboratoryjne? Diagnosta laboratoryjny!

Kto powinien wykonywać badania laboratoryjne? Diagnosta laboratoryjny!

Jeśli badania laboratoryjne to tylko autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. Dzisiaj diagnostykę laboratoryjną oferuje wiele podmiotów na rynku. Nie wspominając już o stawianiu diagnozy na podstawie interpretacji objawów z dr Google. Kiedy jednak chcemy podejść do kwestii diagnostyki laboratoryjnej rzetelnie należy skorzystać z pomocy specjalistów: lekarza, który zinterpretuje wyniki i diagnosty laboratoryjnego, który wykona badanie. Kim jest diagnosta laboratoryjny? Na pytanie odpowiada mgr Aleksandra Regdos, diagnosta laboratoryjny z Instytutu Mikroekologii w Poznaniu.

 

Kim jest diagnosta laboratoryjny i jaką drogę edukacji musi przejść i co zrobić żeby podtrzymywać uprawnienia?

Szczegółowo określa to ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27.07.2001 roku. Można znaleźć w niej bardzo dokładne wytyczne dotyczące tego, kto może tytułować się diagnostą laboratoryjnym. Przede wszystkim wymagane jest ukończenie kierunkowych studiów wyższych. Może być to zarówno analityka medyczna jak i inne kierunki pokrewne (np. biologia, farmacja, biotechnologia) przy czym wówczas wymaga to uzupełnienia edukacji o studia podyplomowe.

 

Każdy diagnosta laboratoryjny musi być wpisany na listę diagnostów laboratoryjnych, oraz zobowiązany jest do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji np. przez udział w konferencjach, szkoleniach specjalizacyjnych itd. Za wszystkie tego typu aktywności przyznawane są punkty edukacyjne i każdy diagnosta laboratoryjny jest z nich rozliczany.

 

Na czym polega praca diagnosty i  jakie metody wykorzystuje najczęściej w swojej pracy?

 

Ogólnie rzecz ujmując diagnosta  samodzielnie wykonuje czynności diagnostyki laboratoryjnej. Ustawa definiuje to jako:

 

1) badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek  pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych I leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

2) mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;

3) działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;

4) wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa w pkt 1-3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań;

5) działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

 

W codziennej pracy nasze zadania i metody różnią się, w zależności od miejsca pracy. Inaczej wygląda praca w centrum krwiodawstwa, inaczej w pracowni mikrobiologii, inaczej w dużym laboratorium wieloprofilowym, inaczej w punkcie pobrań w małej miejscowości. Wszystkich diagnostów łączy jednak Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego, który definiuje, że dobro pacjenta jest naszym dobrem nadrzędnym.

 

Jaka jest odpowiedzialność diagnosty za wynik? Dlaczego każde badanie laboratoryjne powinno być autoryzowane przez diagnostę?

 

Diagnosta, poprzez autoryzację wyniku badania laboratoryjnego, przejmuje pełną odpowiedzialność za przebieg procesu badania laboratoryjnego, a w efekcie za wynik badania. Składając swój podpis zaświadcza m.in, że badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem metod badawczych, które odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej. Medyczne Laboratoria Diagnostyczne i pracujący w nich diagności są zobowiązani do przestrzegania ministerialnych Standardów Jakości, które precyzują warunki wykonywania badań, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej, a także laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań. Jeśli na wyniku brak jest autoryzacji przez diagnostę laboratoryjnego istnieje niebezpieczeństwo, że standardy te nie były przestrzegane.

 

W Instytucie Mikroekologii wszystkie badania podpisywane są przez diagnostów laboratoryjnych. Dzięki temu pacjent na pewność, że otrzymany wynik jest rzetelny i wiarygodny oraz zgodny z przyjętymi standardami.

Tu znajdziesz pełną listę naszych badań. 

 

Koszyk Produkt został usunięty. Cofnij
  • Brak produktów w koszyku