Dr n. med. Anna Bartnicka

Diagnostka laboratoryjna, Dyrektor ds. nauki i promocji

Informacje

Doktorat ukończyła w Klinice Zakażeń Noworodka, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczyła mikroflory przewodu pokarmowego noworodków oraz czynników na nią wpływających. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku analityka medyczna. Do jej głównych zainteresowań należy mikrobiota jelitowa i jej znaczenie w zdrowiu i chorobie oraz nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne (alergie opóźnione, utajone). Posiada wieloletnie doświadczenie w temacie zaburzeń mikrobioty, zespołu jelita przesiąkliwego i alergii opóźnionej. Jest także wykładowczynią na konferencjach medycznych i warsztatach. Współautorka książki „Dieta w chorobach autoimmunologicznych” wyd. PZWL.

Do Dr n. med. Anny Bartnickiej możesz zadzwonić z:

  • problemem dobrania badań do występujących dolegliwości (ImuPro, KyberKompakt Pro i inne);
  • pytaniami dotyczącymi przygotowania do badań oraz przeciwwskazań do ich wykonania;
  • problemem ze zrozumieniem i interpretacją wyników badań mikrobioty jelit Kyber lub zaleceń terapii mikrobiologicznej (probiotycznej);
Oddział w Warszawie