fbpx

PUBLIKACJE DLA PACJENTA

Instytut Mikroekologi w Poznaniu to również jednostka badawcza.
Nasz dział naukowy zajmuje się między innymi publikowaniem artykułów w czasopismach naukowych i badawczych oraz artykułów w czasopismach lifestylowych.
Gromadzimy także i udostępniamy artykuły na temat mikroflory oraz alergii pokramowych IgG-zależnych. Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi publikacjami.

Prebiotyki są definiowane jako nietrawione składniki żywności, które korzystnie działają na organizm gospodarza przez selektywną stymulacje wzrostu i/lub…

Czytaj dalej

Po poradę dotyczącą diety bezglutenowej zgłaszają się zazwyczaj chorzy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autistic spectrum disorders – ASD), należący…

Czytaj dalej

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to jednostki chorobowe o nadal nieustalonej etiologii. Uważa się, że za ich wystąpienie odpowiadać może czynnik mikrobiologiczny…

Czytaj dalej

Pod pojęciem badania KyberKompakt kryje się jakościowa i ilościowa ocena wybranych bakterii niepatogennych i grzybów w przewodzie pokarmowym…

Czytaj dalej

Zaburzenie ciągłości bariery jelitowej może być często konsekwencją lub przyczyną aktywacji zapalnej odpowiedzi immunologicznej z uwolnieniem prozapalnych…

Czytaj dalej

Otyłość jest chorobą rozwijającą się w następstwie długotrwałego dodatniego bilansu energetycznego. W ostatnich latach zwrócono uwagę, że skład…

Czytaj dalej

W W ostatnich latach w naszej populacji wzrasta ilość zachorowań na alergię pokarmową. Łączy się ją najczęściej z szybką reakcją typu I (IgE – zależną), która polega…

Czytaj dalej

eMikroflora jelitowa odgrywa istotn¹ rolê w patogenezie nieswoistych zapaleñ jelit (n.z.j.). Badania kliniczne i laboratoryjne podkreœlaj¹ znaczenie bakterii jelitowych…

Czytaj dalej

W pracy omówiono różnice występujące w mikrofl orze układu pokarmowego dzieci chorych na autyzm w porównaniu z grupą kontrolną. Zwłaszcza zwrócono…

Czytaj dalej

Choroba Leśniowskiego i Crohna (ChLC) stanowi w świetle danych epidemiologicznych coraz poważniejsze wyzwanie nie tylko dla gastroenterologów, ale także dla…

Czytaj dalej

mikroflora pochwy pełni kluczową rolę w utrzymywaniu homeostazy układu moczowo-płciowego. bakterie z rodzaju Lactobacillus spełniają szereg korzystnych funkcji…

Czytaj dalej

Na diecie dbamy o to co jemy, starannie wybieramy produkty, liczymy kalorie, przygotowujemy zdrowe posiłki. Mamy motywację – walczymy z nadwagą, otyłością….

Czytaj dalej

Nieswoiste zapalenia jelit to przede wszystkim choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Etiologia tych chorób nadal pozostaje…

Czytaj dalej

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) stanowią grupę chorób o nadal niejasnej etiologii. Uważa się, że rolę w ich rozwoju odgrywają czynniki infekcyjne, predyspozycje…

Czytaj dalej

Prawidłowy skład ekosystemu jelitowego, czyli zespołu bakterii fizjologicznie bytujących w ludzkim przewodzie pokarmowym – mikrobiota, jest niezbędny dla…

Czytaj dalej

Celem pracy była ocena skuteczności probiotykoterapii w zapobieganiu, leczeniu oraz łagodzeniu objawów chorób alergicznych. Częstość ich występowania…

Czytaj dalej

Mikroflora jelitowa odgrywa ważną rolę w powstawaniu i przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) i choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC),..

Czytaj dalej

Według brytyjskiej organizacji Cancer Research UK, rak jelita grubego (CRC) jest trzecim co do częstotliwości występowania rodzajem raka w Wielkiej Brytanii…

Czytaj dalej

Mnożące się komórki nowotworowe wydzielają dimerowy izoenzym kinazy pirogronianowej nazwany kinazą pirogronianową M2 guza. W ostatnich kilku latach…

Czytaj dalej

W drodze po upragnione dziecko jesteśmy gotowi na bardzo wiele wyrzeczeń. Niezliczone bolesne zabiegi, leki i olbrzymie koszty przeznaczone na walkę…

Czytaj dalej

Drobnoustroje zasiedlające przewód pokarmowy stanowią niezmiernie zróżnicowaną mikroflorę, której liczebność wynosi około 1000 gatunków. Mimo ciągłego…

Czytaj dalej

Nawrotowe grzybice
i Bakteryjne Zapalenia Pochwy

Czytaj dalej

Nietolerancja Histaminy
FF Skan

Czytaj dalej

Częstość występowania chorób alergicznych systematycznie rośnie. Manifestacją alergii może być atopowe zapalenie skóry, szczególnie często…

Czytaj dalej

Częste współwystępowanie zaburzeń w obrębie jelit (takich jak zespół jelita drażliwego) czy chorób zapalnych jelit (m.in. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego czy…

Czytaj dalej

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) stanowią grupę chorób o nadal niejasnej etiologii. Uważa się, że rolę w ich rozwoju odgrywają czynniki infekcyjne, predyspozycje genetyczne…

Czytaj dalej

Otyłość jest wynikiem zaburzenia zachodzących w organizmie procesów pobierania, gromadzenia i wydatkowania energii. Ostatnie dane, uzyskane…

Czytaj dalej

W pracy autorzy przedstawili najnowsze doniesienia na temat eozynofilowego białka kationowego i jego znacze− nia w patofizjologii i diagnostyce chorób…

Czytaj dalej
Koszyk Produkt został usunięty. Cofnij
  • Brak produktów w koszyku