fbpx

Tiopuryny: 6-TGN (nukleotyd 6-tioguaniny) oraz 6-MMP (6-metylmerkaptopuryna)

Tiopuryny: 6-TGN (nukleotyd 6-tioguaniny) oraz 6-MMP (6-metylmerkaptopuryna)

220.00

Monitorowanie metabolizmu tiopuryn: 6-TGN (nukleotyd 6-tioguaniny) oraz 6-MMP (6-metylmerkaptopuryna). Optymalizacja skuteczności leczenia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.

UWAGA: Badanie wykonywane tylko na miejscu, w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu.

Kategoria:

Opis

Obecnie w leczeniu immunosupresyjnym chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) najczęściej stosuje się analogi puryn: azatioprynę oraz6-merkaptopurynę.

Wśród metabolitów tiopuryn za efekty terapeutyczne odpowiada 6-tioguanina. Z kolei 6-metylmerkaptopuryna jest metabolitem nieaktywnym związanym z podniesionym ryzykiem hepatotoksyczności.

Leczeniu tiopurynami towarzyszą często niepożądane efekty toksyczne, związane przede wszystkim z antyproliferacyjnym działaniem tych leków. Często obserwuje się supresję szpiku i związaną z nią niedokrwistość oraz leukopenię. Często też obserwuje się hepatotoksyczność, zapalenia trzustki oraz objawy ze strony układu pokarmowego takie jak nudności, wymioty oraz biegunki. Do rzadszych działań niepożądanych należą gorączka, bóle kostne i mięśniowe, żółtaczka zastoinowa, obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca oraz wypadanie włosów. Nie bez znaczenia są również efekty długoterminowa związane z immunosupresją, do których należą zwiększona zapadalność na nowotwory złośliwe oraz podniesione ryzyko infekcji i związanych z nimi powikłań. Odsetek pacjentów, u których obserwuje się działania niepożądane kształtuje się na poziomie 30-50% i różni się znacząco w zależności od wieku i pochodzenia etnicznego. Co istotne w prawie połowie przypadków wystąpienie działań niepożądanych wymusza zmianę znaczące obniżenie dawki leku lub jego zupełne wyłączenie

Monitorowanie oby metabolitów puryn:6-tioguaniny oraz 6-metylmerkaptopurynywe krwi pacjentów pozwala na precyzyjne określenie ryzyka toksyczności oraz terapeutyczne dostosowanie dawki leku.

UWAGA: Badanie wykonywane tylko na miejscu, w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść pytania dotycząca badań

Koszyk Produkt został usunięty. Cofnij
  • Brak produktów w koszyku