• 0

Borelioza jest przewlekłą zakaźną infekcją bakteryjną, do której dochodzi w wyniku ukąszenia przez kleszcza, który był zarażony patogennymi krętkami. W Polsce największą aktywność kleszcze wykazują w okresie od marca do listopada. Niegdyś ten okres był zdecydowanie krótszy, ale ze względu na zmiany klimatu uległ wydłużeniu. Ulubionymi siedliskami kleszczy są pogranicza lasów iglastych i liściastych oraz łąki.

Borelioza – przebieg choroby

Wyróżnia się trzy stadia choroby, w zależności od czasu, jaki upłynął od infekcji

I stadium – Infekcja wczesna. Objawia się zmianami skórnymi – rumieniem przewlekłym wędrującym. Inne objawy to osłabienie, zmęczenie, czasem podwyższona (lub obniżona) temperatura. W tym czasie u 50% do 90% pacjentów stwierdza się przeciwciała klasy IgM przeciwko Borrelia burgdorferi. Częstość występowania przeciwciał IgG jest wyraźnie niższa.

II stadium – ogólnienie infekcji. W tym  okresie dochodzi do  rozwoju zmian skórnych oraz wystąpienia ostrych zmian zapalnych narządów. Zagrożone są stawy, serce, układ nerwowy. Przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi wykrywa się u 50% do 90 % pacjentów. We wczesnej fazie tego stadium przeciwciała klasy IgM przeważnie są jeszcze pozytywne, w późnej fazie występują często już tylko przeciwciała IgG.

III stadium – przewlekła infekcja.  Rozpoczyna się powyżej l roku do kilku lat od zakażenia. Objawia się występowaniem zmian skórnych, stanów zapalnych stawów, mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. W tym stadium, przeciwciała klasy IgG są wyraźnie podwyższone u 90% do 100% pacjentów, podczas gdy przeciwciała klasy IgM wykrywane są bardzo rzadko.

Borelioza – objawy infekcji

Czasami początek choroby przebiega bezobjawowo. Bakteria może wejść w stan utajenia, wówczas mimo istnienia zakażenia nie obserwuje się żadnych objawów klinicznych. Stan taki może w każdej chwili przejść w aktywną postać choroby.

Objawy wczesnej fazy boreliozy

  • ogólne: złe samopoczucie, objawy grypopodobne, zmęczenie, bóle mięśniowo-stawowe, gorączka,
  • skórne: charakterystyczna zmiana skórna rozprzestrzeniająca się koncentrycznie wokół miejsca ugryzienia kleszcza, tak zwany „rumień wędrujący”. Pojawia zwykle kilka dni po ukąszeniu kleszcza. Utrzymuje się od kilku dni do kilku miesięcy,
  • neurologiczne: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bóle głowy, sztywność karku, porażenia nerwów (najczęściej twarzy), bóle korzeniowe (tzw. „korzonki”), zaburzenia czucia, zapalenie mózgu,
  • stawowe: obrzęki i bóle stawów (zwykle zajęte są duże stawy: kolana, barki, łokcie),
  • sercowe: zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia.

Objawy  przewlekłej boreliozy

Nierozpoznana borelioza potrafi przez wiele lat powodować objawy, które nie są często kojarzone bezpośrednio z infekcją spowodowaną ukąszeniem kleszcza. Często diagnoza boreliozy ma miejsce wiele lat po ukąszeniu. Objawy boreliozy mogą być bardzo różne co utrudnia diagnostykę. Są to między innymi:

  • stawowo-mięśniowe: bóle stawów, ścięgien i mięśni, nawracające zapalenia stawów,
  • neurologiczne: niedowłady, postępujące zapalenie mózgu, zaburzenia czucia, koncentracji, pamięci, nastroju, drażliwość, zmiany osobowości,
  • skórne: zmiany zanikowe skóry (tzw. acrodermatitis chronica atrophicans) – ścieńczenie naskórka z widocznymi naczyniami krwionośnymi.

Borelioza – badanie i diagnostyka

Ze względu na różnorodne objawy kliniczne, rozpoznanie boreliozy jest utrudnione. Pomocne w postawieniu diagnozy jest badanie przeciwciał przeciw antygenom bakterii z rodzaju  Borrelia obecnych w surowicy krwi chorego. Laboratoria oferują testy potwierdzające (oparte o zasadę Westernblot/immunoblot), wykrywające przeciwciała klasy IgM oraz IgG przeciwko różnym antygenom gatunków Borrelia. Badanie umożliwia wykrycie zarówno wczesnej postaci boreliozy (białko OspC i VIsE), jak i późnej postaci (marker późnej fazy p83). Ważne, aby zastosowany test charakteryzował się wysoką, ponad 90% specyficznością i czułością. Badaniu można poddać się najwcześniej 4 tygodnie po ukąszeniu, ze względu na czas potrzebny do wytworzenia przeciwciał. Nie ma natomiast górnej granicy kiedy można wykonać badania. Nawet jeśli od ukąszenia minęło kilka lat, a objawy wskazują, że możemy mieć do czynienia z boreliozą w badaniu wyjdzie podwyższona ilość przeciwciał IgG, która będzie świadczyła o trwającej infekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *

Oddział w Warszawie